Gantt

Mục đích: Tổng hợp, hỗ trợ xem nhanh kế hoạch và tiến độ thực hiện tất cả các công việc của một dự án.

1. Vào mục "Dự án" theo đường dẫn: Dự án >> Dự án.

2. Tìm kiếm Dự án cần xem biểu đồ Gantt (Tham khảo hướng dẫn Cách tìm kiếm kiếm Dự án).

3. Tại tab Công việc, nhấn chọn "Gantt" trên thanh tác vụ phía dưới màn hình.

4. Màn hình hiển thị biểu đồ Gantt các công việc của dự án.

Diễn giải thao tác trên thanh công cụ (Toolbar):

 

Biểu tượng Ý nghĩa
Day
Chọn nếu muốn hiển thị tiến độ công việc của dự án theo ngày.
Weekdays
Chọn nếu muốn hiển thị tiến độ công việc của dự án theo ngày và tuần.
Monthdays
Chọn nếu muốn hiển thị tiến độ công việc theo ngày và tháng.
Week
Chọn nếu muốn hiển thị tiến độ công việc của dự án theo tuần.
Month
Chọn nếu muốn hiển thị tiến độ công việc của dự án theo tháng.
Quarter
Chọn nếu muốn hiển thị tiến độ công việc của dự án theo quý.
Critical Chọn nếu muốn hiển thị đường critical path (đường nối các công việc có thời gian thực hiện dài) của dự án.
Project Chọn nếu muốn hiển thị tên dự án đang lên biểu đồ Gantt.
  Nút tiện ích làm tươi dữ liệu trên form.
In Chọn nếu muốn in biểu đồ Gantt dự án.
Xuất Chọn nếu muốn xuất biểu đồ Gantt dự án. Phần mềm hỗ trợ xuất ra file Excel, PDF, PNG.
Đóng Đóng form.

Video hướng dẫn