Cách xóa tất cả công việc dự án

1. Vào mục "Công việc" theo đường dẫn: Dự án >> Dự án >> Tab Công việc.

2. Chọn Dự án cần xóa tất cả công việc. Tại tab Công việc, check chọn ô vuông trên dòng tiêu đề, nhấn "Xóa" trên thanh công cụ dưới tab.

3. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng. Nhấn "OK", để xác nhận xóa tất cả công việc của dự án.