Cách sửa công việc dự án

1. Vào mục "Công việc" theo đường dẫn: Dự án >> Dự án >> Tab Công việc.

2. Nhấn chọn Công việc cần sửa thông tin.

3. Nhấn "Sửa".

4. Cập nhật các thông tin cần sửa, thao tác nhập liệu tương tự thao tác nhập liệu của Thêm mới công việc dự án.

5. Nhấn "Lưu đóng".

6. Bản ghi hiển thị trên giao diện với các thông tin đã chỉnh sửa.