Cách sắp xếp thứ tự công việc dự án

Mục đích: Sắp xếp lại thứ tự công việc được chọn lên phía trên công việc liền trước hoặc xuống dưới công việc liền sau nó.

Hướng dẫn thực hiện:

1. Chọn dự án muốn thực hiện sắp xếp công việc. Vào mục "Công việc" theo đường dẫn:Dự án >> Dự án >> Tab Công việc.

2. Nhấn chọn bản ghi "Công việc" muốn sắp xếp.

3. Nhấn chuột phải chọn "Sắp xếp":

- Nhấn để sắp xếp công việc lên phía trên công việc liền trước.

- Nhấn để sắp xếp công việc xuống phía dưới công việc liền sau.

4. Kết quả sắp xếp hiển thị trên giao diện:

- Sắp xếp lên phía trên:

- Sắp xếp xuống phía dưới: