Cách tìm công việc dự án

1. Vào mục "Công việc" theo đường dẫn: Dự án >> Dự án >> Tab Công việc.

2. Nhập tên hoặc mã công việc cần tìm kiếm. Bấm Enter để tìm kiếm.

3. Danh sách Công việc dự án phù hợp với tiêu chí tìm kiếm hiển thị trên giao diện.