Cách xóa công việc dự án

1. Vào mục "Công việc" theo đường dẫn: Dự án >> Dự án >> Tab Công việc.

2. Nhấn chọn bản ghi "Công việc" muốn xóa.

- Cách 1: Chọn 1 bản ghi cần xóa bằng cách click chuột vào 1 dòng để chọn hoặc dùng phím mũi tên di chuyển trên lưới và chọn dòng bằng phím space.

- Cách 2: Chọn nhiều bản ghi cần xóa bằng cách check chọn ô vuông đầu mỗi dòng.

3. Nhấn "Xóa".

4. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

5. Nhấn "OK", để xóa.

Lưu ý

- Không xóa được các công việc dự án đã có dữ liệu theo dõi chi tiết liên quan đến công việc phụ thuộc: Khi thao tác xóa, hệ thống sẽ có cảnh báo Dữ liệu có liên quan