Cách xóa phiếu giao hàng

1. Vào mục "Giao hàng" theo đường dẫn: Bán hàng >> Giao hàng.

2. Tìm kiếm bản ghi "Giao hàng" cần xóa, xem "Cách tìm kiếm giao hàng" .

3. Chọn bản ghi "Giao hàng" muốn xóa.

  • Cách 1: Chọn 1 bản ghi cần xóa bằng cách click chuột vào 1 dòng để chọn hoặc dùng phím mũi tên di chuyển trên lưới và chọn dòng bằng phím space.
  • Cách 2: Chọn nhiều bản ghi cần xóa bằng cách check chọn ô vuông đầu mỗi dòng.

4. Nhấn "Xóa".

5. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

6. Nhấn "OK", để xóa. Nhấn "Hủy" để hủy bỏ thao tác.

Lưu ý:

- Phiếu giao hàng không xóa được nếu đã có Xuất kho, Công việc (không do quy trình tạo ra). Khi thao tác xóa, hệ thống sẽ có cảnh báo Dữ liệu có liên quan.