Cách xóa kế hoạch nhân sự

1. Vào mục "Kế hoạch nhân sự" theo đường dẫn: Nhân sự >> Hoạch định >> Kế hoạch nhân sự.

2. Chọn bản ghi "Kế hoạch nhân sự" muốn xóa.

- Cách 1: Chọn 1 bản ghi cần xóa bằng cách click chuột vào 1 dòng để chọn hoặc dùng phím mũi tên di chuyển trên lưới và chọn dòng bằng phím space.

- Cách 2: Chọn nhiều bản ghi cần xóa bằng cách check chọn ô vuông đầu mỗi dòng.

3. Nhấn "Xóa".

4. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

5. Nhấn "OK" để xóa. Nhấn "Hủy" để hủy bỏ thao tác xóa.

Lưu ý:

- Nếu muốn xóa tất cả "Kế hoạch nhân sự" ta nhấn chọn tiện ích "Xóa tất cả" trên thanh công cụ.