Cách xóa tất cả doanh thu dự án

1. Vào mục "Doanh thu" theo đường dẫn: Dự án >> Doanh thu.

2. Tìm kiếm các bản ghi "Doanh thu" cần xóa. Để tìm kiếm doanh thu, xem "Cách tìm kiếm doanh thu".

3. Nhấn "Xóa tất cả".

4. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

5. Nhấn "OK", để xóa.

6. Tất cả các bản ghi theo điều kiện tìm kiếm đã bị xóa.