Cách xóa doanh thu dự án

1. Vào mục "Doanh thu" theo đường dẫn:

Cách 1: Dự án >> Dự án >> Tab Doanh thu. Chọn dự án cần xoá doanh thu, nhấn "Xoá".

Cách 2: Dự án >> Doanh thu. Chọn doanh thu muốn xoá và nhấn "Xoá" trên thanh công cụ.

2. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

3. Nhấn "OK", để xóa.