Cách sửa doanh thu dự án

1. Vào mục "Doanh thu" theo đường dẫn:

Cách 1: Dự án >> Dự án >> Tab Doanh thu. Chọn dự án cần sửa doanh thu, nhấn "Sửa".

Cách 2: Dự án >> Doanh thu. Nhấn "Sửa" trên thanh công cụ.

2. Cập nhật các thông tin cần sửa, thao tác nhập liệu tương tự thao tác nhập liệu của Thêm mới doanh thu.

3. Nhấn "Lưu đóng".