Cách thêm mới doanh thu dự án

Mục đích: Quản lý thông tin doanh thu thu được của dự án trong quá trình triển khai.

Hướng dẫn thiết lập:

1. Vào mục "Doanh thu" theo đường dẫn:

Cách 1: Dự án >> Dự án >> Tab Doanh thu. Chọn dự án cần thêm doanh thu, nhấn "Thêm".

Cách 2: Dự án >> Doanh thu. Nhấn "Thêm" trên thanh công cụ.

2. Cập nhật các thông tinform nhập liệu

Lưu ý:

- Thông tin đánh dấu * màu đỏ bắt buộc nhập liệu.

3. Nhấn "Lưu đóng" để hoàn thành khai báo thêm mới thông tin doanh thu của dự án.