Cách tìm kiếm doanh thu dự án

Vào mục "Doanh thu" theo đường dẫn: Dự án >> Doanh thu.

Tìm kiếm cơ bản

  • Nhập từ khóa, nhấn Enter để tìm theo số chứng từ, diễn giải, tên đối tác..
  • Chọn tài khoản để tìm doanh thu theo người tạo, người phối hợp.

Tìm kiếm nâng cao

1. Nhấn     để mở form tìm kiếm nâng cao.

2. Nhập các tiêu chí tìm kiếm: Thời gian, loại tiền, dự án,...

3. Nhấn "Chọn".

4. Danh sách "Doanh thu" phù hợp các tiêu chí tìm kiếm hiển thị trên giao diện.