Cách sao chép doanh thu dự án

1. Vào mục "Doanh thu" theo đường dẫn: Dự án >> Doanh thu.

2. Nhấn chọn bản ghi "Doanh thu" muốn sao chép thông tin.

3. Nhấn "Sao chép".

4. Cập nhật các thông tin cần sửa, thao tác nhập liệu tương tự thao tác nhập liệu của Thêm mới doanh thu.

5. Nhấn "Lưu đóng".

6. Bản ghi mới hiển thị trên giao diện.