Cách xóa chi phí

1. Vào mục "Chi phí thực tế" theo hướng dẫn:

Cách 1: Dự án >> Dự án >> Tab Chi phí. Chọn thông tin chi phí của dự án cần xóa, nhấn "Xóa".

Cách 2: Dự án >> Chi phí. Chọn thông tin chi phí của dự án cần xóa, nhấn "Xóa" trên thanh công cụ.

2. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

3. Nhấn "OK", để xóa.