Cách xóa bản mô tả công việc

1. Vào mục "Bản mô tả công việc" theo đường dẫn: Nhân sự >> Hoạch định >> Bản mô tả công việc.

2. Nhấn chọn bản ghi "Bản mô tả công việc" muốn xóa.

- Cách 1: Chọn 1 bản ghi cần xóa bằng cách click chuột vào 1 dòng để chọn hoặc dùng phím mũi tên di chuyển trên lưới và chọn dòng bằng phím space.

- Cách 2: Chọn nhiều bản ghi cần xóa bằng cách check chọn ô vuông đầu mỗi dòng.

3. Nhấn "Xóa".

4. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

5. Nhấn "OK", để xóa. Nhấn "Hủy" để hủy bỏ thao tác.

Lưu ý:

- Nếu muốn xóa tất cả "Bản mô tả công việc" ta nhấn chọn tiện ích "Xóa tất cả" trên thanh công cụ.