Cách xóa bút toán phân bổ

1. Vào mục "Bút toán phân bổ" theo đường dẫn: Tài chính >> Bút toán phân bổ.

2. Nhấn     để mở form tìm kiếm.

3. Cập nhật các tiêu chí lọc: Thời gian, Tài khoản,.... Nhấn "Chọn"

5. Xóa phân bổ. Nhấn "Xóa Hạch toán"

6. phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng, nhấn "Ok".