Cách tìm kiếm phân bổ chi phí

Vào mục "Phân bổ chi phí" theo đường dẫn: Tài chính >> Phân bổ chi phí.

1. Tìm kiếm cơ bản.

  • Nhập từ khóa nhấn Enter để tìm "Phân Bổ".

2. Tìm kiếm nâng cao.

  • Nhấn để mở form tìm kiếm nâng cao.
  • Nhập các tiêu chí cần tìm kiếm: Thời gian, tài khoản, khoản mục chi phí....
  • Nhấn "Chọn"
  • Danh sách "Phân bổ chi phí" phù hợp các tiêu chí tìm kiếm hiển thị trên giao diện.