Cách thêm mới công đoạn sản xuất

1. Vào mục "Công đoạn sản xuất" theo đường dẫn: Sản phẩm >> Công đoạn sản xuất.

2. Nhấn "Thêm".

3. Cập nhật các thông tin: Mã công đoạn, Phân loại,...

 - Phân loại:

  • Gõ tên phân loại, phần mềm tự động lọc ra danh sách để người dùng lựa chọn.
  • Nhấn     để hiển thị danh sách phân loại công đoạn, click tên phân loại để chọn.

Lưu ý:

- Thông tin đánh dấu * màu đỏ bắt buộc nhập liệu.

4. Nhấn "Lưu đóng", để lưu.

5. Bản ghi vừa thêm mới hiển thị trên giao diện.