Thiết lập mặc định truy cập bàn làm việc khi đăng nhập

Mục đích: Thiết lập mặc định truy cập Bàn làm việc khi đăng nhập hệ thống.

1. Click vào tên đăng nhập phía trên bên phải giao diện phần mềm, chọn "Thiết lập".

2. Nhấn nút "Thiết lập" trên form hiển thị.

3. Tại tab "Cơ bản", trường "Bàn làm việc": Nhập từ khóa "Bàn làm việc" và chọn mã menu tương ứng với cổng đang truy cập.

4. Nhấn "Lưu đóng" để lưu thông tin thiết lập.