Cách xem và sao chép dữ liệu Dashboard

Mục đích: Cách xem và sao chép dữ liệu Dashboard.

1. Vào mục "Bàn làm việc".

- Cách 1: Truy cập theo đường dẫn Bắt đầu >> Hệ thống >> Bàn làm việc.

- Cách 2: Click vào icon biểu tượng mô đun trên thanh menu (shortcut).

2. Xem dữ liệu Dashboard.

- Chọn để phóng to bàn làm việc.

- Chọn để thu nhỏ bàn làm việc.

- Chọn để tắt bàn làm việc.

- Đối với các bàn làm việc hỗ trợ nhiều chế độ xem:

  • Nhấn để xem dữ liệu dưới dạng bảng.
  • Nhấn để xem dữ liệu dưới dạng biểu đồ đường.
  • Nhấn để xem dữ liệu dưới dạng biểu đồ vùng.
  • Nhấn để xem dữ liệu dưới dạng biểu đồ cột.
  • Nhấn để xem dữ liệu dưới dạng biểu đồ tròn.

3. Sao chép dữ liệu sang Excel.

- Chọn bàn làm việc cần sao chép.

- Chọn dữ liệu muốn sao chép:

  • Kéo chuột từ đầu đến cuối phần cần chọn.
  • Giữ phím ctrl + click chuột để chọn hoặc giữ phím ctrl, dùng phím mũi tên di chuyển và chọn thêm dòng bằng phím space.
  • Giữ phím shift + dùng phím mũi tên di chuyển để chọn thêm dòng.

- Nhấn Ctrl + C để sao chép dữ liệu và dán sang file excel.