Thiết lập Dashboard hiển thị trên bàn làm việc

Mục đích: Thiết lập thông tin Dashboard hiển thị trên Bàn làm việc.

Cách 1: Thiết lập thông tin Dashboard tại mô đun Bàn làm việc

1. Vào mục "Bàn làm việc" theo đường dẫn Bắt đầu >> Hệ thống >> Bàn làm việc hoặc click vào icon biểu tượng mô đun trên thanh menu (shortcut).

2. Nhấn nút ở phía dưới góc phải giao diện để mở form danh sách các Dashboard.

3. Tích chọn các Dashboard muốn hiển thị trên bàn làm việc.

4. Nhấn "Lưu đóng" để lưu.

Cách 2: Thiết lập thông tin Dashboard tại mục Thiết lập.

1. Click vào tên đăng nhập phía trên bên phải giao diện phần mềm, chọn "Thiết lập".

2. Nhấn nút "Thiết lập" trên form hiển thị.

3. Tại tab "Dashboard" tích chọn các Dashboard muốn hiển thị trên bàn làm việc.

4. Nhấn "Lưu đóng" để lưu thông tin thiết lập.