Cách thêm mới tình huống hỏi đáp

1. Vào mục "Hỏi đáp" theo đường dẫn: Nội dung >> Hỏi đáp.

2. Nhấn "Thêm".

3. Cập nhật các thông tin: Nhóm FAQ, Họ và tên,...

 - Nhóm FAQ:

  • Gõ tên nhóm hỏi đáp, phần mềm tự động lọc ra danh sách để lựa chọn.
  • Nhấn     để hiển thị danh sách các nhóm hỏi đáp, click tên nhóm hỏi đáp để chọn.

 - Câu hỏi/Câu trả lời:

  • Biên soạn nội dung câu hỏi, câu trả lời tương tự như giao diện soạn thảo Word.
  • Nhấn     để thêm hình ảnh minh họa cho tình huống hỏi đáp.

Lưu ý:

- Thông tin đánh dấu * màu đỏ bắt buộc nhập liệu.

4. Nhấn "Lưu đóng", để lưu.

5. Bản ghi vừa thêm mới hiển thị trên giao diện.

6. Tình huống hỏi đáp vừa thêm mới hiển thị trên bảng hỏi đáp.