Cách khai báo ngân sách dự án

1. Vào mục "Dự án" theo hướng dẫn: Dự án >> Dự án .

2. Chọn dự án cần khai báo thông tin ngân sách. Chọn "Sửa".

3. Tại panel Tài chính, khai báo các thông tin:

- Loại ngân sách: Khai báo loại ngân sách (trong, ngoài ngân sách) của dự án.

- Loại tiền/Tỷ giá: Khai báo loại tiền/tỷ giá quy đổi ngân sách dự án.

- Ngân sách đầu năm: Khai báo số tiền ngân sách được phê duyệt đầu năm của dự án.

- Ngân sách đề xuất/nckt/kế hoạch/cr: Khai báo số tiền ngân sách được đề xuất/trong giai đoạn nghiên cứu/ntheo kế hoạch/thay đổi mới nhất của dự án.

4. Nhấn "Lưu đóng" để lưu thông tin ngân sách dự án.

Lưu ý:

Hệ thống tự động tổng hợp thông tin Chi phí thực hiện, Còn phải chi, Tổng tiền hợp đồng,... theo các dữ liệu thực tế phát sinh liên quan của dự án.