Cách lọc điều kiện khi xem báo cáo

Vào mục "Báo cáo" theo đường dẫn: Báo cáo, phân tích >> Báo cáo. Tham khảo "Cách xem báo cáo".

Tìm kiếm theo kỳ báo cáo

  • Nhập từ khóa, nhấn Enter để tìm theo kỳ báo cáo: Tháng, quý, năm nay, năm trước,..
  • Nhấn     để hiển thị danh sách các kỳ báo cáo.
  • Click vào kỳ báo cáo cần tìm để chọn.
  • Sau khi chọn kỳ báo cáo, 2 ô chỉ thời gian "Đầu kỳ", "Cuối kỳ" tự động hiển thị tương ứng.
  • Người dùng có thể thay đổi giá trị trực tiếp 2 ô chỉ thời gian đầu và cuối kỳ báo cáo bằng cách gõ giá trị trực tiếp hoặc nhấn     và chọn ngày.

Tìm kiếm nâng cao

1. Nhấn     để mở form tìm kiếm nâng cao.

2. Nhập các tiêu chí tìm kiếm: Thời gian, Trạng thái, Nhóm vật tư hàng hóa, Đối tác,...

Lưu ý:

- Mỗi báo cáo lại có các tiêu chí tìm kiếm nâng cao khác nhau.

3. Nhấn "Chọn".

4. Dữ liệu báo cáo phù hợp các tiêu chí tìm kiếm hiển thị trên giao diện.